קורס עוזר בטיחות

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
תוכן עניינים

בשנים האחרונות חלה עלייה מדאיגה בהיקף תאונות העבודה באתרי בניה, מה שהוביל את כנסת ישראל לחוקק סדרה של חוקים ותקנות במטרה לשפר את רמת הבטיחות באתרי בניה. ישנם חילוקי דעות רבים לגבי היקף התרומה של חקיקה זו ללא אכיפה יעילה, אך ישנו חוק אחד שבו דווקא תולים תקוות רבות בענף. המדובר בתיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, אשר התקבל בסוף שנת 2018 ואשר עוסק בחובת מינוי עוזר בטיחות באתרי בניה מוגדרים. מיהו עוזר בטיחות? באילו אתרי בניה נדרש מינוי של עוזר בטיחות? מי יכול להיות עוזר בטיחות? האם ומהי ההכשרה הנדרשת לצורך מילוי תפקיד זה? על שאלות אלו ועוד, עונים לכם בשורות הבאות המקצוענים של המרכז ללימודי בניין, המציע גם קורס עוזר בטיחות.

 

מיהו עוזר בטיחות?

על פי תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, שנחקק בסוף 2018, באתרי בניה מסוימים יש למנות אדם ייעודי לתפקיד עוזר בטיחות. האחראי הכולל על נושא הבטיחות באתר בנייה הוא מנהל העבודה כמובן, ותפקיד עוזר הבטיחות נועד למעשה לסייע למנהל העבודה בהבטחת רמת הבטיחות הגבוהה ביותר באתר הבניה. החוק מגדיר למעשה את תחומי האחריות של עוזר הבטיחות ובגדול אפשר לומר שתפקידו הוא לעבור על רשימה של נושאים ולוודא את תקינותם. למעשה, החוק כולל בתוכו רשימה מפורטת של כלל המטלות שעל עוזר הבטיחות לבצע על בסיס קבוע ותפקידו של העוזר הוא לעבור על כל הפריטים המופיעים ברשימה ולוודא שהם מטופלים היטב ותקינים.

ככלל, החוק מגדיר כי בכל אתר בנייה שבו מבוצעות עבודות בניה של מבנים בגובה 7 מטרים לפחות וששטחו הוא 1000 מ"ר או יותר, יש למנות עוזר בטיחות. באתרי בניה שפעילות הבניה בהם היא בהיקפים נמוכים יותר לא קיימת הדרישה למינוי עוזר בטיחות וכך גם לגבי אתרים בהם מבוצעות עבודות בנייה הנדסית, וזאת כמובן אלא אם נמסרה דרישה ספציפית על ידי מפקח עבודה אזורי.

מי יכול להיות עוזר בטיחות?

עוזר בטיחות יכול להיות כל אדם בגיר שמנהל העבודה החליט להכשיר אותו לתפקיד זה. יחד עם זאת, תפקידו של העוזר כרוך בעבודה ותקשורת מול האנשים העובדים באתר, בקריאה וכתיבה של מסמכים ועל כן מחייב מינהל הבטיחות של משרד העבודה והרווחה למנות אדם שיכול לבצע את התפקיד באופן עצמאי לחלוטין וללא סיוע מתרגמים. דברים אלה נאמרים באופן ספציפית בכדי להבהיר שאין כל מניעה למנות לתפקיד גם עובדים זרים, ובתנאי שמדובר בעובדים שיש להם שליטה מלאה בשפה העברית ויכולים למלא את תפקידם באופן עצמאי וללא סיוע של מתרגמים או דוברי עברית אחרים.

ראו גם: קורס מפקחי בניה

מהי ההכשרה הנדרשת?

על פי החוק שנחקק בסוף 2018, הוגדר כי על עוזר בטיחות לעבור הכשרה ייעודית לתפקיד זה ובו עליו לרכוש את מעגלי הידע הנדרשים לו בתחום הבטיחות בעבודה באתרי בניה וכן את כל הידע הנדרש לו למילוי תפקידו, כפי שהוא מוגדר בחוק ובתקנות. ההכשרה הנדרשת אורכת כ-45 שעות לימוד ויש לעבור אותה במוסדות לימוד מאושרים ומוכרים על ידי מינהל הבטיחות של משרד העבודה והרווחה.

אפשר היה לחשוב שאם עוזר הבטיחות הוא העוזר של מנהל העבודה ואם מנהל העבודה עבר בלאו הכי הכשרה הרבה יותר מורכבת ויסודית מהכשרה זו, הרי שמנהל העבודה יכול להחליף את עוזר הבטיחות בהיעדרו מן האתר, אלא שבפועל זהו לא המצב. על פי החוק אך ורק אדם שעבר הכשרה ייעודית לתפקיד עוזר בטיחות, יכול למלא תפקיד זה וגם מנהל העבודה באתר לא יכול להחליף אותו. הסיבה לכך היא שהתפקיד כולל בתוכו שורה של פעולות שיש להכיר וללמוד אותן וגם מנהל עבודה לא יכול לבצע אותן מבלי שעבר את ההכשרה הנדרשת. בנוסף לכך, המטרה היא שלרשות מנהל העבודה יעמוד סיוע נוסף בכל הקשור לשמירה על רמת הבטיחות באתר הבניה, ולכן חשוב שהתפקיד ימולא בכל עת על ידי אדם שהוא אינו מנהל העבודה ואשר מוסיף לו ערך כאחראי נוסף על נושא הבטיחות.

מפקח בניה

באילו מוסדות לימוד אפשר ללמוד את הקורס?

כאמור, כל הנושא של מינוי עוזר בטיחות והכשרתו, מצוי בפיקוח של מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה. בכלל זה, המינהל מפקח גם על מוסדות הלימוד המעבירים את ההכשרה לעוזרים המיועדים. מוסדות הלימוד הללו מחויבים לכלול בתכנית הלימודים של הקורס את כל נושאי החובה שהגדיר המינהל וכן להקפיד על ביצוע ההכשרה במסגרת השעות המינימלית שקבע המינהל. אך ורק מוסד שיעמוד בקריטריונים אלה יקבל הכרה של המינהל בתור מוסד לימודים בו ניתן לבצע הכשרה של עוזר בטיחות. הכרה זו היא מאוד חשובה, שכן מינוי עוזר הבטיחות הוא חובה חוקית באתרי הבניה הרלוונטיים וחלק מהחובה החוקית הזאת כולל בתוכו גם את נושא עצם הכשרתו של עוזר הבטיחות וגם את המוסד הספציפי שבו הוא עבר את ההכשרה.

בישראל ישנם מספר מוסדות לימוד שמוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה לצורך מתן הכשרות לעוזרי עבודה ולפני שאתם מבצעים הרשמה לכל אחד מהם, עליכם לוודא את העניין מראש. את זה תוכלו לעשות גם מול המוסד עצמו, אך רצוי להיכנס לאתר האינטרנט של מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, שם מופיעה רשימה מלאה של כל המוסדות המוכרים לעניין זה.

 

למי מתאים תהליך ההכשרה?

במרבית המקרים, מינוי עוזר בטיחות הוא מינוי שנעשה על ידי מנהל העבודה באתר העבודה עצמו. המנהל בוחר אדם שישמש כעוזר הבטיחות של הפרויקט ושולח אותו להכשרה הנדרשת כאמור. מאותו רגע, הופך אותו אדם לכשיר לשמש כעוזר בטיחות גם בפרויקט הספציפי וגם בפרויקטים עתידיים שבהם הוא יהיה שותף. הכשרה מראש של עוזר בטיחות, יכולה על כן לסייע מאוד לכל פועל וכל איש מקצוע באתר בניה, בקבלת עדיפות על פני עובדים אחרים. בהתאם לכך, אם אתם רוצים ליצור לעצמכם את העדיפות הזאת ביוזמתכם, תוכלו לעבור את ההכשרה באופן עצמאי מטעמכם ובכך להעשיר את הרזומה המקצועי שלכם ואת הערך שאתם מסוגלים להעניק למנהל עבודה בכל פרויקט עתידי שבו תרצו לקחת חלק.

סמארטפון על תכניות בניה

האם עוזר בטיחות מקבל תוספת שכר על תפקידו?

התשובה היא שהחוק אינו מחויב מתן תשלום נוסף לעוזר הבטיחות, אך מן הסתם, אנשים המשמשים כעוזרי בטיחות מקבלים תוספת שכר, הן בגין השעות שהם משקיעים בתפקיד והן בגין המעמד המקצועי שלהם על פי הכללים הבסיסיים ביותר של ביקוש והיצע. מאחר ומדובר באדם אחד ויחיד בפרויקט שיש לו את ההכשרה הנדרשת לשמש בתור עוזר בטיחות, מן הסתם ישולם לו שכר גבוה יותר בכדי לשמור אותו בפרויקט ולשקף את הערך שלו לפרויקט.

המרכז ללימודי בניין מתמחה בהכשרה מקצועית בכל מקצועות הבניין ובכלל זה מציע גם הכשרה של עוזרי בטיחות לאתרי בניה. כל ההכשרות מסופקות על פי אישורים של מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, משרד העבודה והרווחה עצמו ורגולטורים נוספים שאחראים על מקצועות הבנייה השונים. הלימודים במרכז מועברים על ידי סגל מרצים מקצועיים ובעלי ניסיון רב בענף הבניין ובמסגרת מגוון מסלולי לימוד, שמאפשרים לכל אחד לשלב את הלימודים בעבודתו, גם במשרה מלאה.

ישראל גרוסמן
ישראל גרוסמן

מהנדס בניין עם ניסיון של יותר מ-20 שנה בענף הבנייה. הוא בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותואר שני בניהול פרויקטים. ישראל עבד על מגוון פרויקטים ברחבי הארץ, כולל בניית בניינים, כבישים וגשרים.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!
A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.